Obezite nedir?

Obezite nedir?
09.11.2015 | 15:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uzm. Dr. Alparslan Mert, obezite hakkında bilgi

Fazla kiloluluk ve obezite, sağlık riski oluşturacak boyutta anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin kaba ölçütü; kilonun (kg), boyun (m) karesine bölünmesiyle hesaplanan beden kitle indeksidir (BKİ). BKİ'si 30 ve üzerinde olan kişiler obez, 25 ve üzeri olanlar ise fazla kilolu olarak kabul edilmektedir.
Fazla kiloluluk ve obezite; diyabet, kalp-damar hastalıkları ve kanser dâhil olmak üzere birtakım kronik hastalıkların başlıca risk faktörleridir. Önceleri yalnızca yüksek gelirli ülkelerin problemi olarak düşünülen fazla kiloluluk ve obezite, şimdi düşük ve orta gelirli ülkelerde, özellikle kentsel bölgelerde yükselmiştir.
Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla birlikte aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiriyle ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın, sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak düzeyde olması nedeniyle obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünün önemli olduğu düşünülmektedir.
Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı pek çok sağlık problemine neden olmaktadır.
SON DAKİKA